Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

QUY TRÌNH CHIẾT NẠP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
Quá trình chiết nạp là khâu quan trọng để đảm bảo chất lượng, trọng lượng cho mỗi bình gas. Thực hiện khép kín từ
Nhà máy sản xuất đến tay Khách Hàng.

Toàn bộ quá trình tuần thủ đúng HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
Được thực hiện trên dây chuyền liên tục, chuyên dụng, đảm bảo sản phẩm qua rất nhiều bước để hoàn tất chu trình
chiết nạp Khí hóa lỏng (LPG).
Quy trình quan trọng bao gồm:
1. Vận chuyển Khí dầu mỏ hóa lòng (LPG) từ Nhà máy sản xuất đến hệ thống bồn chứa LPG.
2. Dẫn vào hệ thống thiết bị dây chuyền chiết nạp.
3. Kiểm tra vỏ bình Gas và đưa vào chiết nạp trên dây chuyền.
4. Thực hiện chiết nạp và kiểm tra trọng lượng, rò rỉ lần cuối. Niêm phong van bình Gas (LPG).
5. Vận chuyển sản phẩm hoàn thiện đến Khách Hàng.

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015


Đối tác chính đào tạo và chuyển giao quy trình chiết nạp.

Quy trình chiết nạp khép kín, đảm bảo được kiểm soát hoàn toàn chất lượng tất cả các bước trong quy trình.

BẤM GỌI GAS NGAY