Bảo hiểm sản phẩm

Bảo hiểm sản phẩm

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Được bảo hiểm bởi Công ty bảo hiểm Mic Tân Sơn Nhất – Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội (MIC)

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng sử dụng bình gas mang các nhãn hiệu do CTCP Kim Tinh Petrol phân phối.

Mức bồi thường trách nhiệm

Mức trách nhiệm tổng cộng: 1 000 000 000 đồng.
Mức bồi thường cho người: 100 000 000 đ/người.

Bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường đối với các trường hợp sau:

1. Cố ý gây ra sự cố.
2. Có hành vi trục lợi bảo hiểm.
3. Không thực hiện đúng các quy định an toàn về sử dụng Gas.
4. Sử dụng các thiết bị phụ kiện như van điều áp, ống dẫn Gas, kẹp, … không đúng hướng dẫn hoặc sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
5. Sang chiết nạp Gas với mọi hình thức.
6. Khủng bố.

BẤM GỌI GAS NGAY