BÌNH GAS

BÌNH GAS

SẢN PHẨM

1. Bình Gas: Kim Tinh Petrol Đỏ

Trọng lượng: 12,5 Kg

Kiểu van: Răng ngoài ngang, dùng được cho tất cả van bếp cùng loại Bình Đỏ tiêu chuẩn.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bình Gas: Nam Đô Gas Xám

Trọng lượng: 12Kg

Kiểu van: Răng trong ngang, dùng được cho tất cả van bếp cùng loại Bình van răng trong.

3. Bình Gas: Nam Đô Gas đỏ

Trọng lượng: 12Kg

Kiểu van: Răng ngoài ngang, dùng được cho tất cả van bếp cùng loại Bình Đỏ tiêu chuẩn.

4. Bình Gas: Nam Đô Gas Cam

Trọng lượng: 12Kg

Kiểu van: Răng chụp đứng.

5. Bình Gas Công nghiệp

Trọng lượng: 45Kg

Kiểu van: Răng trong ngang, dùng được cho tất cả van bếp cùng loại Bình van răng trong.

BẤM GỌI GAS NGAY